White House reiterates threat to veto defense bill